Blog

1111:/Blog

למה התינוק כמעט “לא ישן בכלל”

הורים חדשים רבים שנולד להם תינוק חדש שלא ישן "כמעט בכלל", מנסים עליו את כל השיטות שעליהן שמעו או קראו. הם אומרים תוך תסכול רב: "אנחנו מותשים"... הורים חדשים רבים שנולד להם תינוק חדש שלא ישן "כמעט בכלל", מנסים עליו את כל השיטות שעליהן שמעו או קראו. הם אומרים תוך תסכול רב: "אנחנו מותשים"...הורים חדשים [...]

By | November 23rd, 2016|Blog|0 Comments

סדר במחשבה לקראת בחירת שיטת לימוד התינוק הרגלי שינה טובים

הורים חדשים רבים שנולד להם תינוק חדש שלא ישן "כמעט בכלל", מנסים עליו את כל השיטות שעליהן שמעו או קראו. הם אומרים תוך תסכול רב: "אנחנו מותשים". " ניסינו את כל השיטות ושום דבר לא עוזר". לאותם הורים מתאים לקרוא מאמר זה: כתיבתי מאופיינת בכתיבה בלשון זכר, אך תמיד הכוונה וההתייחסות היא לשני המינים. תודה [...]

By | November 22nd, 2016|Blog|0 Comments