Monthly Archives: November 2016

1111://November

למה התינוק כמעט “לא ישן בכלל”

הורים חדשים רבים שנולד להם תינוק חדש שלא ישן "כמעט בכלל", מנסים עליו את כל השיטות שעליהן שמעו או קראו. הם אומרים תוך תסכול רב: "אנחנו מותשים"... הורים חדשים רבים שנולד להם תינוק חדש שלא ישן "כמעט בכלל", מנסים עליו את כל השיטות שעליהן שמעו או קראו. הם אומרים תוך תסכול רב: "אנחנו מותשים"...הורים חדשים [...]

By | November 23rd, 2016|Blog|0 Comments

סדר במחשבה לקראת בחירת שיטת לימוד התינוק הרגלי שינה טובים

הורים חדשים רבים שנולד להם תינוק חדש שלא ישן "כמעט בכלל", מנסים עליו את כל השיטות שעליהן שמעו או קראו. הם אומרים תוך תסכול רב: "אנחנו מותשים". " ניסינו את כל השיטות ושום דבר לא עוזר". לאותם הורים מתאים לקרוא מאמר זה: כתיבתי מאופיינת בכתיבה בלשון זכר, אך תמיד הכוונה וההתייחסות היא לשני המינים. תודה [...]

By | November 22nd, 2016|Blog|0 Comments

יעוץ שינה

תינוק נורמלי ובריא ינסה כל דבר כדי למשוך את ההורים שהם ירדימו אותו כי זה יותר קל ונעים. אך תפקיד ההורה הוא להעניק במהלך היום את כל האהבה, המגע, המשחק והגרייה ובלילה לאפשר לתינוק להרדים את עצמו ולישון לילה.

By | November 17th, 2016|for main page|1 Comment